خوب زندگی کن

ارسال شده در: ویدئو | ۶

هر بار که در حین تمرینات به هر دلیلی تمرینات رو رها کردی پیشنهاد میکنم یک دور این دو فایل رو گوش یدی که تو رو به حرکت در میاره …

تجربه های شیرین دوستان اندیشه سبز

ارسال شده در: بستر تغییر (مقدماتی،رایگان) | ۰

بنام خدای عشق و مهربانی قسمتی از نتایجی که دوستان اندیشه سبز بعد از ورود به دوره رایگان تمرینات عملی و انجام تمرینات دریافت کرده اند را در اینجا قرار داده ایم تا باعث ایجاد انگیزه و یا تقویت باور … ادامه یافت