مغز شما چگونه کار می کند؟

ارسال شده در: مقالات | ۰

        شما دارای یک مغز هستید و باید یاد بگیرید چگونه از آن استفاده کنید. مغز شما دارای دو جنبه است : جنبه خودآگاه و عقلانی و جنبه ناخودآگاه و غیر عقلانی.

گنج درون شما

ارسال شده در: مقالات | ۰

            گنجی که درون شما نهفته است چنانچه چشم بصیرتتان را باز کنید و به گنج بی پایانی که در درون شما نهفته است نظر اندازید متوجه می شوید که ثروت بی پایانی شما را … ادامه یافت

شور و اشتیاق

ارسال شده در: مقالات | ۰

            یک  فرد پرشور از چهل فرد صرفا علاقمند مؤثرتر است                ای . ام . فورستر   افرادی که می دانند چه می خواهند قادرند سایرین را جلب کنند ، زیرا پرشور و از این … ادامه یافت

1 2 3 4 5 6 8