به خودت تعهد بده

دروووود به گام سوم خوش آمدید بسیار خوشحالم که با ذوق و انگیزه بدنبال تغییر هستید . مجددا بهتون تبریک میگویم اکنون دو قدم اساسی برداشتیید اینکه تصمیم گرفتید که جور دیگه ای زندگی کنید و زندگیتان را خودتان خلق … ادامه یافت