زندگی با الهامات

ارسال شده در: مقالات | ۱

 

وقتی شما الهام میگیرید …

افکار شما تمام موانع را از سر راه بر میدارند

الهام گرفتن معادل بازگشت به با روح بودن است. پیش از آنکه ما تجسم بیابیم ، ذهن ما همان ذهن خداوند بود ، یعنی ذهن ما از موانع و محدودیت های ذهنی نفسانی بری بوده است. کارکرد جهان روح قدسی به این ترتیب است که هیچ محدودیتی که مانع شود وجود ندارد. وقتی ما با ذهن خداوند هماهنگ شویم ، دیگر افکاری که به ما تلقین کنند که نمیتوانیم کاری را به شکلی کامل به انجام برسانیم ، وجود نخواهند داشت و افکار ما از انرژی بیشتری برخوردار خواهند بود.

هر آرزویی که در سر دارید، موج انرژی مخصوص خودش است وقتی ما در رویای رسیدن به آن آرزو غوطه ور میشویم ، انرژی ذهن ما با امواج انرژی مبداء روحانی ما تطبیق می یابد: دوست دارم سعادت روزافزون نصیب من شود ، میخواهم سلامت جسمانی داشته باشم ، دوست دارم روابط حسنه داشته باشم ، میخواهم نسبت به زندگی احساس خوبی داشته باشم و امثالهم. انرژی افکار ما تعیین میکنند که ما در سطح الهام گیری هستم یا نه. پس هر شبهه یی در توانایی ما در به ظهور رساندن آرزوهایمان یا گرفتن هدایت روحانی از نظر سطح امواج یا آرزوی ما هماهنگ نخواهد بود. وقتی این اتفاق می افتد ما خودبه خود محدودیت هایی به ذهن مان تحمیل می کنیم که افکار ما را تحت تأثیر قرار میدهد و توانایی ما در گرفتن الهام را به خطر می اندازد.  

وقتی ما با هدف آسمانی بی نظیرمان هماهنگ شویم ، بازگشت به روح قدسی تحقق می یابد. فقط تصور کنید قادر هستید بدون هیچ خستگی ، گرسنگی ، تشنگی ، تحلیل رفتن ذهن پیش بروید. اگر اراده کنید به بازگشت به با روح بودن ، آنگاه تمام تصورات و آرزوهای تان تحقق می یابد.

 

۲ .   وقتی شما الهام میگیرید …

ذهن شما بر تمام محدودیت ها فایق می آید.

حالا تصور کنید ، ایمان کامل داشتن چه حسی است ، دانشی درونی که شکستن آن محال است ، حذف کامل تردیدها و احساس توانایی در انجام هرآنچه که توجه مان به آن متمرکز شود.

خب وقتی که ما الهامی میگیریم ، به یاد می آوریم که خداوند همیشه در درون ماست و ما همیشه در درون او ، پس فکر کردن به افکار محدود کننده محال است. ما بر تمام محدودیت ها فایق می آییم. ما در ورای دنیای محدودیت ها ، در فضای تفکر خلاق حضور داریم. به عبارت دیگر ، ما تسلیم محض شده ایم … ما خود را تحت هدایت و کنترل نیروی هدف دارمان قرار داده ایم.

 

۳ .   وقتی شما الهام میگیریم …

       آگاهی شما در تمام جهان گسترش می یابد.

حالا خود را در جهانی تصور کنید که هیچ جهتی در آم وجود ندارد ، نه شرقی هست ، نه غربی ، نه شمالی و نه جنوبی ، هیچ بالا و پایینی وجود ندارد ، و هیچ گذشته و آینده ای وجود ندارد. در این جهان ، هر جهتی میتواند در همۀ جهات باشد. هر قدر هم تصور کردن یک جهان بدون جهت سخت باشد ، واقعیت این است که جهان روح قدسی آنگونه است.

وقتی ما با روح هستیم ، تجربۀ هر جهتی در هر لحظه برای ما امکانپذیر است چرا که ذهن ما کاملا آگاه است. حالا این جهان درونی ما ، با جوهرۀ اصلی اش دوباره یکی میشود و همان طور که توانایی تفکر در تمام جهات را پیدا میکند بلکه هر امکانی را فراهم میسازد. آگاهی ما به نقطۀ اوج خود می رسد و آنگاه برای افکار ما هیچ مانعی ، معنا ندارد.

آیا نقطه ای وجود دارد که خداوند در آن حضور نداشته باشد؟ و اگر ما از خداوند نشأت گرفته ایم ، آیا نباید به او شیبیه باشیم؟ می بینید ، وقتی الهام می گیریم ، قادر هستیم به هر آنچه که نیاز داریم متصل شویم. درون ما طوری تنظیم می شود که همه چیز ، همۀ اتفاقات و هر شخصی که وجود دارد در جهت آگاهی روحانی ما قرار گیرد. وقتی ما کاملا با روح قدسی یکی میشویم ، هر فردی که ملاقات میکنیم ، در راه زندگی الهام گرفته. به ما کمک میکند. حس میکنیم که نیرویی ماورای طبیعت ما را هدایت می کند و مردم را بسوی خود جذب می کنیم و همۀ شرایط به خدمت ما در می آیند چراکه جهان ما تحت قانون عمل و عکس العمل است و این قانون از تولد تا وفات در تمام جهات به یک اندازه تأثیر دارد. ما به حداکثر توانایی دست می یابیم بدون آنکه مقاومتی وجود داشته باشد و با روح قدسی دوباره یکی می شویم.

 

۴ .    وقتی شما الهام می گیرید …

خود را در جهانی جدید ، عظیم و هیجان انگیز می یابید.

وقتی ما الهام می گیریم حقیقتا پا به دنیای جدیدی می گذاریم. ما احساسی کاملا متفاوت را تجربه می کنیم چرا که دیگر نفس بر ما مسلط نیست. و ما این قفس تن را با تمام محدودیت هایش ترک می کنیم تا در آگاهی وسیع ذهن زندگی کنیم.

حال دیگر انجام معجزات نه تنها ممکن است بلکه اتفاق هم می افتد. خیلی زود به شرایط جدید عادت می کنیم ، دیگر آن چه رخ می دهد موجب تعجب ما نمی شود بلکه مرتبا اظهار می کنیم : همه چیز بر وفق مراد است. دیگر عبارت ما معجزه می خواهیم صرفا یک شعار در عهدجدید نخواهد بود ، بلکه احساس روزمرۀ ما خواهد بود چرا که هر روز را با روح زندگی خواهیم کرد. ما جهان عصبانیت ، ترس ، تردید و غیرممکن ها را ترک می کنیم و وارد جهان جدید و فوق العاده روح می شویم ، جایی که همه چیز ممکن است.

 

۵ . وقتی شما الهام می گیرید …

نیروها ، قوای ذهنی و استعدادهای مسکوت تان جان می گیرند.

وقتی آگاهی الهام ما را در بر می گیرد ، نیروهایی که از نظر ما مرده و غیرممکن بودند ، جان می گیرند و ما می توانیم با استفاده از قدرت آن ها آرزوهای خود را جامۀ عمل بپوشانیم.

 

۶ . وقتی شما الهام می گییرید…

خود را فردی برجسته تر می یابید ، بسیار برجسته تر از آن که زمانی می توانستید تصور کنید.

الهام گرفتم از هدفی بزرگ ، اجازه می دهد که جوهرۀ حیات روحانی را احساس کنید و از میان تمام راه ها ، انسانیت را تجربه کنید. یاتانجالی معتقد است که ما هرگز نمی توانیم عظمت خود را تصور کنیم چرا که در قفس عقاید نفسانی گرفتار شده ایم. ما گرفتار این تفکر شده ایم که توانایی مان برای ساختن زندگی محدود است و ما گرفتار جبر هستیم و هرگز هیچ شانسی برای ساختن سرنوشت نداریم. ما از نیاز خود برای بیشتر به دست آوردن ، حمایت می کنیم و همواره نگرانیم مبادا قطعۀ بعدی کیک نصیب فرد دیگری شود. همۀ این نگرانی ها ناشی از زندگی بدون روح است.

وارد شدن به موقعیت الهام تمام عقاید محدودکننده را از بین می برد. همانطور که پاتانجالی اشاره کرده ، ما فرد جدیدی را کشف می کنیم که پیش تر تصورش را هم نمی کردیم چرا که ما اسیر زندان نفس بودیم ، در اسارت چیزی که حال از دیدگاه الهام یافته سرابی بیش نیست.

همین طور که ما به دنبال ندای درون مان حرکت می کنیم ، دیگر در دنیای مردم نیستیم و چشمداشت بزرگ تری از زندگی داریم. ما از خواب بدی که در زندان نفس می دیدیم بیدار می شویم و زندگی را از دیدگاهی رؤیایی می بینیم.

 

تمرینات پیشنهادی:

افکار خود را از هر مانع و محدودیتی مبرا کنید. حتی یک فکر منفی خیلی کوچک بر امواج انرژی شما تأثیر می گذارد و مانع دستیابی شما به هدف تان می شود. به جای فکر کردن به جملۀ منفی فکر نمی کنم اتفاق بیفتد چون قبلا نتوانسته ام ، با خود بگویید: همه چیز بر وفق مراد است ، من در راستای امواج آرزوهایم قرار دارم ، پس به آنها می رسم. افکار و عادات منفی که مانع دستیابی شما به آرزوهای تان می شوند و از سر عادت به ذهن شما می آیند را پاک کنید.

هر قدر که می توانید این عبارت را تکرار کنید:

من هیچ مانعی برای اجرای خواسته هایم ندارم. با تکرار این کلمات ، خود را در جهان روح قدسی می یابید ، آنجا که هیچ محدودیتی وجود ندارد.

سعی کنید هر روز لحظاتی را در مدیتیشن به سر برید ، جایی که زمان ، مکان و جهات معنایی ندارد… خود را رها کنید… خود را تصور کنید بدون بدن و دارایی و ارتباط. از این طریق خود را در جهان روح قدسی می بینید. جایی که هیچ شمال و جنوبی ، هیچ شرق و غربی معنا ندارد.

سعی کنید اعتماد خود را به فعال کردن نیروهای راکد افزایش دهید. خود را به شکل موجودی تصور کنید که می تواند بر این نیروهای غیرفعال مسلط شود و از آنها بهره ببرد. این حقیقت را مرتبا به خود یادآوری کنید: اگر با روح قدسی مبدأم هماهنگ شوم ، آن نیروی خلاق پنهان به نفع من فعالیت خواهد کرد. عمیقا به این معتقد شوید. آنگاه با دقت به دنبال علائمی هرچند ضعیف از بیداری نیروها غیرفعال درون تان باشید. در واقع ، این نیروها هرگز نمی خوابند ، بلکه فقط وقتی با شما همکاری می کنند که امواج شما با آنها مطابقت داشته باشد. در انتظار بهترین ها باشید ، در انتظار هدایت باشید ، در انتظار خوش شانسی باشید و در انتظار معجزات!

میکل آنژ می گوید:

خطری که بیش تر ما را تهدید می کند ، داشتن آرزوهایی بسیار بزرگ و نرسیدن به آنها نیست بلکه آن است که اهداف بسیار کوچکی در نظر می گیریم و به نقطۀ مطلوب می رسیم.

وقتی شما با روح بودید ، اهداف شما بزرگ و زندگی تان خداگونه بود. خود را دوباره به آن دیدگاه نزدیک و زندگی با الهام را شروع کنید… برای آغاز کافی است ورق را برگردانید.

 

پایدار باشید

 در پناه خدا

 

1 پاسخ

 1. متنى بسیار کامل و جامع و بسیار مفید رو به اشتراک گذاشتید
  سپاس فراوان
  و این جمله ى تأکیدى مفید و ناب که واقعأ انرزى مثبت مضاعفى رو بوجود میاره
  ” من هیچ مانعى براى اجراى خواسته هایم ندارم ”
  و چقدر عالى وقتى باور کنیم که همه ى چیزهاى خوب و دلخواه از سلامتى ، خوشبختى ، ثروت و…. همگى به فراوانى و وفور در جهان هستى هست
  فقط کافیست باور کنیم و طلب

ارسال پاسخ