مداخله انسان در اصل ذاتی

ارسال شده در: مقالات | ۱
 • برای اینکه به طرز صحیح و علمی فکر کنیم باید از حقیقت آگاه باشیم. آگاه بودن از حقیقت هم آن است که با هوش بی پایان و قدرت درونی که پیوسته به طرف

زندگی در حال حرکت است هماهنگی داشته باشیم.  هر اندیشه و یا عملی که چه در اثر غفلت و نادانی و چه عالما و عامدا انجام شود و دارای هماهنگی نباشد سرانجام منتهی به آشفتگی و انواع و اقسام محدودیت ها می شود. دانشمندان به ما میگویند که شما هر نه ماه یک بار من خود را از نو میسازید. بنابراین از نظر جسمانی شما در واقع فقط ۱۲ ماه عمر دارید. چنانچه شما با افکار ترس ، خشم ،حسادت و سوء نیت باعث شوید عیوب و نقایصی در بدنتان ظاهر شود غیر از خودتان هیچکس دیگر مسئول این آشفتگی نخواهد بود. شما یک مجموعه کلی از افکار خود هستید. به همین دلیل است که میتوانید از را دادن افکار منفی به خود اجتناب کنید. راه نجات از تاریکی ، جلب نور است راه غلبه بر سرما ، جلب گرما است ، راه غلبه بر اندیشه منفی ، جانشین ساختن این نوع افکار با افکار مثبت است. نیکی را تأیید کنید تا بدی از شما دور شود. سلامت امری طبیعی و بیماری امری غیرطبیعی است معمولا کودکی که بدنیا می آید کاملا تندرست است و اعضای بدنش به نحو احسن کار می کند. این یک وضع طبیعی برای انسان است و ما باید بکوشیم همچنان سالم باقی بمانیم. غریزه حفظ بقا قویترین غریزه است و دارای حقیقی قوی است که همیشه حاضر و دائم در حال فعالیت است و بخشی ذاتی از وجود شما را تشکیل می دهد. لذا آشکار است که در تمام افکار ، ایده ها و باورهای شما در هنگامی که هماهنگ با اصل زندگی درونی شما فعالیت می کنند و این اصل همان اصلی است که دائم از شما حفاظت میکند باید به نحو احسن به فعالیت بپردازد. از این موضوع چنین نتیجه می گیریم که شرایط طبیعی را می توان آسانتر و با اطمینان بیشتر از زمانی که تن دچار شرایط غیرطبیعی می شود به حالت اول برگرداند. بیمار بودن امری غیرطبیعی و معنی آن این است که شما بر خلاف جریان زندگی شنا می کنید و به طرز منفی می اندیشید. قانون زندگی قانون رشد است . طبیعت به طرزی بی سر و صدا نشان می دهد که خود را در قانون رشد متجلی می سازد. هر کجا رشد عرض اندام می کند در آنجا زندگی هم هست و هر کجا زندگی است هماهنگی هم هست و هر کجا هماهنگی است سلامتی کامل هم حاکم است. چنانچه اندیشه شما هماهنگ با اصل خلاف ناخودآگاهی نباشد ، شما هم با اصل ذاتی هماهنگی هماهنگ هستید. چنانچه دارای افکاری باشید که با اصل هماهنگی منافات دارد این افکار به شما صدمه می رساند و ناراحتتان خواهد کرد و سرانجام به سوی بیماری سوقتان خواهد داد و اگر یک چنین وضعی ادامه یابد امکان دارد موجبات مرگ شما را فراهم کند. برای درمان بیماری باید جریان و پخش قوای حیاتی موجود در ضمیر باطن در سراسر بدن افزایش یابد. می توان این کار را با از بین بردن افکار ترس ، نگرانی ، حسادت ، نفرت و هر نوع اندیشه منفی و مخرب دیگری که گرایش به آن دارد که اعصاب ، غدد و نسوج کنترل کننده ی دفع مواد زائد بدن را نابود کند ، از بین ببرید.

1 پاسخ

 1. عالى و مفید
  به امید روزیکه طبق گفته هاى ارزشمند در بالا با از بین بردن افکار منفى همچون ترس، نگرانى ، حسادت ، نفرت و ….. بتوانیم حافظ نعمت ارزشمند سلامتى باشیم
  و من حس میکنم قدمى مثبت در این راه ” تلاش براى دوست داشتنِ خودمان ” میباشد
  اگر خودمون رو دوست داشته باشیم ؛ هیچوقت کارى نخواهیم کرد که به دنبال اون حرص بخوریم یا خودخورى کنیم
  هرگز با افکار مسمومى همچون حسادت و کینه و … به خودمون آسیب نمیرسونیم
  یاد بگیریم که خودمون رو دوست داشته باشیم
  یاد بگیریم که با خویشتنِ خویش به صلح بررسیم

ارسال پاسخ