تصمیم بگیر

خوب زندگی کردن یک هنر است ، آنرا بیاموزیم …     لوازم مورد نیاز برای شروع:   دو عدد دفترچه ۸۰ و یا ۱۰۰ برگ یکعدد خودکار یکعدد قلب پاک و مهربان اعتماد و باور (فقط به یک قدرت … ادامه یافت