زندگی با الهامات

ارسال شده در: مقالات | ۱

  وقتی شما الهام میگیرید … افکار شما تمام موانع را از سر راه بر میدارند الهام گرفتن معادل بازگشت به با روح بودن است. پیش از آنکه ما تجسم بیابیم ، ذهن ما همان ذهن خداوند بود ، یعنی … ادامه یافت

مراقبه

ارسال شده در: مقالات | ۲

            فن پایه در مکانی به مراقبه بپردازید که مزاحمت های صوتی ، شلوغی ، ازدحام و نظایر آن در حد تحملتان باشد. بی حرکت ، آرام ، متعادل و راحت بنشینید.  

مداخله انسان در اصل ذاتی

ارسال شده در: مقالات | ۱

برای اینکه به طرز صحیح و علمی فکر کنیم باید از حقیقت آگاه باشیم. آگاه بودن از حقیقت هم آن است که با هوش بی پایان و قدرت درونی که پیوسته به طرف

استرس

ارسال شده در: مقالات | ۱

            بچه ها دوست دارند که هر چه  زودتر بزرگ شوند و بزرگترها آرزو میکنند که به دوران کودکی خود بازگردند. آیا تا به حال به تماشای بازی بچه ها

1 2