ساعات کاری گروه آموزشی اندیشه سبز

شنبه تا چهارشنبه
از ساعت ۹ صبح الی ۵ بعد از ظهر

(پنج شنبه و جمعه ها تعطیل می باشد)

آدرس گروه آموزشی اندیشه سبز:
 خ امام ،فروشگاه شهرقشنگ، اندیشه سبزرفسنجان، هرمزآباد کرمان ۷۷۳۶۱۵۳۷۶۹
 ۰۰۹۸-۹۳۹۲۲۵۱۴۰۰
 ۰۳۴-۳۴۲۱۲۹۱۷